Program 2023

Alle arrangementer er gratis og åpne for alle. Ingen påmelding.
Amaliedagene blir ikke streamet.

Lørdag 19. august – Skramsalen, Litteraturhuset i Oslo

11.00 – 12.30
Sebastian Christensen. «Det mellommenneskelige, kjærlige, empatiske og tilstedeværende NÅ- øyeblikket, som en helende verdi». Musikk og egne erfaringer både som pasient, sykepleier og terapeut. https://amaliedagene.no/wp-content/uploads/2023/06/Bio-Sebastian-Christensen-Amaliedagene.pdf
Sebastian synger på The Voice 2022: https://www.youtube.com/watch?v=Xaxh2-0Mhws

12.30-13.30 Lunsj. Mat og drikke kan kjøpes på Litteraturhuset eller nærliggende spisesteder og butikker.

13.30 – 14.30 
Birgit Valla i samtale med Jan-Magne Sørensen om psykose, «live» episode av podcasten «Birgit inviterer».  https://www.madinnorway.org/birgitinviterer/
Birgit er psykologspesialist, forfatter og sjefsredaktør for Mad in Norway. Jan-Magne har egne erfaringer med å gjennomleve psykoser. 

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.30
Liv Tove Thorgersen – presentasjon av boken “Kari Hansen beklager” og litt om det mangelfulle tilbud til folk med traumer

15.30 – 16.00 Pause

16.00 -18.00  
Bjørg Amalie Sortland og Signe Katrine Måsø – de skal lede to timers Biodanza. https://amaliedagene.no/wp-content/uploads/2022/04/Om-Biodanza.pdf
https://biodanza.no/om-biodanza-18752s.html

Søndag 20. august – Ris kirkegård

Minnemarkering ved «Skammens grav» på Ris kirkegård

Kl 12.30 til 13.00 – rett etter Gudstjenesten i Ris kirke.

“Skammens grav” er et felles gravsted for psykiatriske pasienter. Mange hadde vært innlagt på Gaustad i mange år og døde uten kontakt med pårørende. Vi legger roser på graven og vi synger noen sanger. Vi minnes også de som er gått bort det siste året.

Mandag 21. august – Wergelandsalen, Litteraturhuset

11.00 -11.45
Ellen Ugelstad presenterer og viser klipp fra filmen «Recovery Channel» som har verdenspremierere under Oslo Pix 31. august.   https://www.twentyonepictures.com/norsk-1

11.45 – 12.00 Pause

12.00- 12.45
Livslosen – et lavterskel krisetilbud for mennesker med selvmordstanker. Ved Ingrid Nyhus, prosjektleder og Siw Rylander, frivillighetsleder. https://www.lovisenberg.no/livslosen

13.00-14.00 Lunsj. Mat og drikke kan kjøpes på Litteraturhuset eller nærliggende spisesteder og butikker.

14.00-14.45
Psykiatrialliansen i Bergen – et bedriftsidrettslag for mennesker med psykiske utfordringer. 
Per H Nilsen, styreleder og Hans Ove Galtung, trener. https://www.psykiatrialliansen.no

14.45 – 15.00 Pause

15.00-15.45
Bengt Karlsson – Menneskerettigheter, Recovery og Åpen Dialog = Relasjonell Recovery?
Bengt er professor i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Tirsdag 22. august – Wergelandsalen, Litteraturhuset

Fagdag om medisinfrie tilbud

11.00 – 11.05 Velkommen

11.05 – 11.45
Werner Christie – Lege og tidligere helseminister for AP. Se innlegg i Dagens Medisin 1.03.23 https://www.dagensmedisin.no/vi-trenger-en-ny-tilnaerming-til-psykisk-sykdom/551999

11.45 – 12.00 Pause

12.00 – 12.45
Medisinfri døgnenhet ved Nedre Romerike DPS – Ann Kristin Aasen, enhetsleder, Annveig Øvregård psykolog og Ingrid Ovlien Michaelsen spesialsykepleier.
https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rus-divisjon/dps-nedre-romerike/medisinfri-dognenhet#les-mer-om-medisinfri-dognenhet-dps-nedre-romerike

12.45 – 14.00 Lunsj. Mat og drikke kan kjøpes på Litteraturhuset eller nærliggende spisesteder og butikker.

14.00 – 14.45
Medikamentfri enhet i Tromsø – Tore Ødegård, fagutvikler
https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/medikamentfritt-behandlingstilbud#les-mer-og-se-video-om-behandlingstilbudet
Tores innlegg på Mad in Norway-seminar 2021.  https://vimeo.com/654221908?share=copy

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 15.30
Kari Standal – presenterer følgeforskning ved Medisinfri døgnenhet – Nedre Romerike DPS

15.30 – 15.45 Pause

15.45 -17.15
Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud og hva den betyr for vår organisasjon: Innlegg fra alle fem organisasjonene: Aurora, Hvite Ørn, LPP, Mental Helse og WSO. https://medisinfrietilbud.no/

.

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome er hovedarrangør for Amaliedagene, mens Aurora støtteforening og Hvite Ørn Oslo og Akershus er medarrangører.

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp er ansvarlig for programmet tirsdag 22. august.

Fritt Ord og Oslo kommune støtter arrangementet økonomisk.