Videoer fra Amaliedagene 2021

Ingrid Johanne Vaalund: Suicidalitet – hvordan snakke om det som ikke har ord? https://vimeo.com/603984819

Flere opptak kommer etter hvert.