Deltagere

Her vil vi presentere foredragsholdere og deltagere under Amaliedagene 2022.
(i den rekkefølge de opptrer i programmet)

.

Inger Emilie Nitter
Jeg forteller fra Den indre Polferden
der jeg studerte sanser og følelser
og ble mottaker av psykosebilder.

.

Bjørg Amalie Sortland har jobbet med mennesker gjennom et langt arbeidsliv. De siste årene med barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse. Hun er utdannet barnepleier, naturterapeut og doula (fødselshjelper). Hun har også studert kulturfag ved UIO. Hun har danset Biodanza i 15 år, og var ferdig utdannet biodanzalærer høsten 2021.

«Biodanza har gitt meg en sterkere identitet og trygghet. Den har gitt meg mere livsglede og evnen til å nyte livet i sterkere grad enn tidligere. Biodanza er gøy og livsbejaende, og kaller fram lekenheten i meg som skaper vitalitet og energi. I tillegg gir den meg også tilgang på dyp hvile og restitusjon». 

.

Signe Måsø er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, sosionom med videreutdanning i psykisk helse, Iliana LifeCoach og biodanzalærer. Hun har bred erfaring innen psykisk helse, hvor hun har jobbet som terapeut og veileder. Hun har også jobbet med samtalegrupper og Kunst-og uttrykksterapi-grupper innen psykisk helse. Signe har danset Biodanza siden 2011 og har ledet grupper både individuelt og sammen med Bjørg Amalie. 

.

Ketil Lund

Pensjonist. Tidligere advokat og dommer i Høyesterett

.

Didrik Heggdal er psykologspesialist og har utviklet behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi (BET). Han er faglig ansvarlig ved BET-Seksjonen i Vestre Viken Helseforetak. BET ble i 2021 presentert som et best practice eksempel i WHO’s nye veileder for psykisk helsevern. Senere samme år ble BET også presentert i Europarådets katalog over eksempler på autonomifremmende behandlingsformer. Både WHO-veilederen og Europarådets katalog har som formål å tone ned den biomedisinske modellens dominans og dreie behandlingen som tilbys mennesker som strever med psykiske helseutfordringer i en mer personsentrert, rettighetsbasert og recoveryorientert retning. 

I 2017 fikk Heggdal Norsk psykologforenings psykologpris for sitt arbeid med BET og for sin innsats for mennesker som ikke klarer å nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet i psykisk helsevern. Det er publisert en rekke artikler om BET både nasjonalt og internasjonalt. Heggdal var en av redaktørene i boken Inn i katastrofelandskapet – Erfaringer fra Basal Eksponeringsterapi (2020, Abstrakt Forlag), og i år kom Heggdals lærebok om BET, Basal Eksponeringsterapi – Bærekraft i Psykisk Helsevern (2022, Gyldendal Forlag).

.

Mette Ellingsdalen er leder i brukerorganisasjonen WSO – We Shall Overcome. Hun har i sitt arbeid hovedfokus på overgrep og krenkelser i psykiatrien, og behovet for grunnleggende endringer i maktforhold både i lovverk og i tjenestetilbud. Hun har jobbet med menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt, og var en av initiativtakerne til arbeidet for medisinfrie tilbud. I 2006 vant hun “Prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern» for å ha satt kritisk søkelyset på elektrosjokk.

.

Vanessa proff
Mathea proff

Vanessa og Mathea er proffer i Forandringsfabrikken (FF). Som proffer formidler de oppsummerte råd og erfaringer fra barn og unge rundt i landet, hentet inn i undersøkelser. De møter politikere, fagfolk, studenter og byråkrater. FF har bare en enkel ide: barn og unge har viktig kunnskap om skole, barnehage og hjelpesystem. Denne kunnskapen trenger Norge, som bidrag til at systemene laget for dem skal bli mest mulig treffsikre. Målet er at barn og unge opplever systemene som trygge og hjelpsomme for dem.  

.

Foto: Jorunn Solli

Merete Morken Andersen er skjønn- og faglitterær forfatter, og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun vant Amalie Skram-prisen i 2002 for romanen Hav av tid. I 2018 utga hun boken Blodet i årene. Amalie Skram og hennes tid.

.

Tanja Brodshaug er kommunikasjons- og markedsansvarlig ved Feiring videregående skole. Skolen tilbyr tilrettelagt opplæring for de som har et dokumentert behov for tilrettelegging for å få fullført videregående opplæring. Tanja har tidligere jobbet med læremidler i forlagsbransjen og med etablering av studier i høyskolesystemet, og hun er opptatt av hvordan man i utdanningsløpene kan legge til rette og jobbe på nye måter for å gjøre det mulig for flere å få seg den utdannelsen de ønsker.

.

rpt

Mette Leistad har tidligere jobbet som lærer på folkehøgskole og i ordinær videregående skole, i tillegg til å ha erfaring fra offentlig forvaltning og rusbehandling. Hun har også erfaring som kursinstruktør i et forebyggende program med fokus på sosial og emosjonell læring. Mette jobber nå som miljøterapeut på Feiring videregående skole som gir mennesker en ny sjanse til å fullføre videregående, og som møter alle elevene med nysgjerrighet og uten fordommer knyttet til eventuelle diagnoser.

.

Håvard Paulsen er kommunikasjonsansvarlig i Fontenehus Norge. Han er utdannet skuespiller, men har jobbet mest med TV og markedsføring. Etter fire år som programleder og idéutvikler i NRKsuper ble det fire år som tekstforfatter og videoprodusent i reklamebyrå, før han fant veien til fontenehusenes paraplyorganisasjon, Fontenehus Norge.

.

Foto: Paal Audestad

Hans Petter Solli er førsteamanuensis i musikkterapi på Norges musikkhøgskole. Han har jobbet som musikkterapeut i en årrekke på DPS og Klinikk for psykisk helse ved Lovisenberg diakonale sykehus. Solli har forsket på musikkterapi for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og er spesielt opptatt av brukerperspektivet, recovery og groove.  

.


Anne Malerbakken 
er utdannet master i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Hun jobber som forskningsassistent ved RusForsk, Oslo universitetssykehus. Ved siden av dette jobber hun som erfaringsformidler blant annet for Psykologisk institutt og Norsk psykologforening. Anne har også publisert en rekke tekster og populærlitteratur der hun tenker høyt om egne erfaringer med TSB og psykisk helsevern.

.

Birgit Valla er utdannet psykolog fra NTNU og er spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom). Fra hun var ferdig utdannet i 2005 jobbet hun de første fem årene i spesialisthelsetjenesten, deretter i kommunen. Frem til september 2019 var hun leder av Stangehjelpa i Stange kommune. I 2016 fikk hun Psykologprisen utdelt av Norsk psykologforening, for sin innsats i Stangehjelpa og at hun utfordrer myndigheter og stiller spørsmål. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre kom ut i 2014. Birgit driver nå helt privat og underviser, veileder og holder foredrag. Hun har også en liten klinisk praksis på Hamar. Hun er sjefredaktør for nettstedet Mad in Norway, der hun også har podcasten Birgit inviterer.

.

Katrine Ekerholt 
Jeg har jobbet i PP-tjenesten, barnevernet, BUP og er nå leder av Oslohjelpen Nordstrand. Jeg er psykolog med spesialisering i barn og unge. Jeg har alltid vært spesielt opptatt av psykisk helse i graviditet og tidlig foreldreskap, forebygging av psykisk uhelse, samarbeid, arbeid med traumeutsatte barn og ungdom.
Jeg har en fantastisk kollegagruppe og sammen får vi til så mye bra for innbyggere i Nordstrand bydel. Fleksibiltet, kreativitet, løsningsfokus, høy kompetanse og uredde, kloke ansatte med vide rammer og fokus på det som er viktig for folk, er nøkkelen til suksess – tror jeg. Har to barn, gift med en amerikaner (som gir en god mulighet for skråblikk på kultur), liker å være med venner, lese bøker, reise, lære nye ting, henge med familien, gå på teater, være på hytta, fikse og prøve å være selvhjulpen.

.

Line Sandstedt har jobbet innen fagfeltet dyreassisterte intervensjoner (DAI) i en årrekke. Hun er i dag utdanningsansvarlig hos Dyrebar Omsorg AS. Dyrebar Omsorg driver forskning, utdanning, oppfølging og praktiske tiltak innen DAI. Sammen med Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) har Dyrebar Omsorg utviklet flere kurs og universitetsutdanninger innen  DAI men hund, hest og gårdsdyr. 

Line har sin utdannelse fra NMBU (tidligere NLH – Norges Landbrukshøyskole)), hun har etter- og videreutdanning innen PPU, SpesPed og veiledning.