Foredragsholdere 2021

Foredragsholdere og deltagere under Amaliedagene 2021
(i den rekkefølge de opptrer i programmet)

Tormod Klovning (53) er seniorrådgiver hos Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Han er utdannet teolog og har bred erfaring fra forsvaret, Den norske kirke og kultursektoren. 
Tormod er mentor i Kriminalomsorgens arbeid mot radikalisering og har verv innen familievern og ettervernsektor rus/psykiatri.

.

Portrett Eirik Tveiten Foto: Gisle Bjørneby

Eirik Tveiten er utdannet skuespiller og har jobbet som skuespiller, dramatiker og regissør i teater og film siden 1997. Han har skrevet manus til 7 helaftens teaterstykker, og hatt manus og regi på i alt 10 kortfilmer. Han underviser i film på Høyskolen Kristiania. Eirik er manusforfatter og regissør på kortfilmen AKT.

.

Halvor Torp er utdannet alternativ behandler (Heilpraktiker-eksamen 1984) og har en høyskoleeksamen i psykologi fra Karlstads universitet (2006).Han arbeider for tiden som lærer-vikar i Steinerskolen og er kursleder på “Recovery-kurs med gjensidig selvutvikling” i regi av Hvite Ørn.

.

Dorrit Cato Christensen er 78 år, utdannet lærer og har undervist i dansk, fortrinnsvis flyktninger. Mor til Luise, som feilaktig fikk en schizofrenidiagnose i en tidlig alder. Luise blev innlagt, første gang da hun var 12 år og senere som voksen. Luise overlevde ikke behandlingen i psykiatrien.
Dorrit har arbeidet i mange fora for psykiatri som pårørenderepresentant, og derfor møtt mange sørgelige historier som Luises. Etter Luises død skrev hun boken Kære Luise- en beretning om makt og avmakt i psykiatrien. Boken utkom i 2011. I 2009 startet hun foreningen Død i Psykiatrien, hvor hun var leder i 10 år. Hun er nå aktiv i Mental Health Europe, hvor hennes hovedfokus ligger på Menneskerettighetene for folk med en psykiatrisk diagnose, CRPD. Spesielt avskaffelse av tvang i psykiatrien ligger henne på hjertet.

.

Ingrid Johanne Vaalund er pensjonert oversetter og TV-tekster. Hun arbeider frivillig i Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) og er glad for at det har vært mulig å omdanne egne vonde erfaringer med overgrep til kunnskap og erfaringer som kunne formidles til andre. Ingrid har også vært LMSO-representant i arrangementskomiteen for Amaliedagene siden 2018, og trives med å være med på planleggingen av dette viktige seminaret. 

.

Ane-Martha Tamnes Hansgård er 36 år, regissør. Jobber til daglig som leder av filmproduksjonsselskapet Mattima Films, basert i Mo i Rana. Med bakgrunn fra både dans og scenekunst, i tillegg til utdannelse som dokumentarfilmskaper, søker hun etter å formidle viktige budskap på tvers av ulike kreative uttrykksformer. 
Hansgård har erfaring som tidligere pasient i psykisk helsevern, der hun fra ungdomsårene og frem til voksen alder var utsatt for feilbehandling og overdiagnostisering. Gjennom sitt arbeid med den kommende dokumentarfilmen, Diagnonsense, har hun til hensikt å dele av sine erfaringer for å sette fokus på et dysfunksjonelt system og bidra til en bevissthetsendring rundt psykisk helse.

.

Vegard Høgli. Lege med master i folkehelsevitenskap. Han har vært kommuneoverlege i Skien i 9 år, tidligere har han vært fylkeslege/ass fylkeslege i Telemark, han har arbeidet med blant annet samhandling i helsetjenesten i Helse Sør-Øst RHF, og var medstifter og leder i stiftelsen GRUK (nå fusjonert inn i Folkehelseinstituttets enhet for forskning og analyse av helsetjenesten). Han er opptatt av utviklingsarbeid innen psykisk helse, blant annet gjennom det internasjonale samarbeidet HOPEnDialog «Åpen Dialog i nettverksmøter». Han er bekymret over omfanget av psykiske problemer og mener at dagens biologiske forståelse av psykiske problemer svikter. Han mener at en radikal nytenking må til der man legger vekt på tilnærminger som går ut på å forstå mennesker i deres sammenheng, satse på gode relasjoner og livsvilkår – og formidle håp gjennom dialogiske prosesser.

.

Stine Moen er advokat og har nylig startet advokatfirmaet Føniks Advokater. Hun har ekspertise på psykisk helsevernsaker, og er også tilknyttet ICJ sitt pro-bono prosjekt hvor hun jobber med saker om tvangsmedisinering.

.

Mette Ellingsdalen er leder i brukerorganisasjonen WSO – We Shall Overcome. Hun har i sitt arbeid hovedfokus på overgrep og krenkelser i psykiatrien, og behovet for grunnleggende endringer i maktforhold både i lovverk og i tjenestetilbud. Hun har jobbet med menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt, og var en av initiativtakerne til arbeidet for medisinfrie tilbud. I 2006 vant hun “Prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern» for å ha satt kritisk søkelyset på elektrosjokk.

.

Birgit Valla er utdannet psykolog fra NTNU og er spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom). Fra hun var ferdig utdannet i 2005 jobbet hun de første fem årene i spesialisthelsetjenesten, deretter i kommunen. Frem til september 2019 var hun leder av Stangehjelpa i Stange kommune. I 2016 fikk hun Psykologprisen utdelt av Norsk Psykologforening, for sin innsats i Stangehjelpa og at hun utfordrer myndigheter og stiller spørsmål. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre kom ut i 2014. Birgit driver nå helt privat og underviser, veileder og holder foredrag. Hun har også en liten klinisk praksis på Hamar. Hun er sjefredaktør for nettstedet Mad in Norway, der hun også har podcasten Birgit inviterer.

.

Foto: Guro Waksvik

Odd Volden (f. 1958) er fagpedagog, faglitterær forfatter og brukeraktivist. Han har vært lokallagsleder, fylkesleder og landstyremedlem i Mental Helse. Han er per 2021 leder i Mental Helse Vest-Telemark, blogger for NAPHA og redaksjonsmedlem i Mad in Norway. Siden 1998 har han skrevet en rekke artikler, essays, bokkapitler, blogginnlegg og andre tekster om psykososial helse, med særlig vekt på pasient- og brukerperspektivet. Volden har hatt roller som kontrollkommisjonsmedlem, rådgiver, blogger, erfaringskonsulent, universitetslektor og leserombud.

.

Tormod Hvidsten Gjedrem, født om sommeren 1978. Jeg har vært medlem av WSO siden 2012. Jeg brenner for mer allmenngjøring av alternativ behandling i psykiatrien og at dette må sidestilles med vanlig terapiformer. Jeg har selv gått en lengre selv-tilgivelsesprosess gjennom mitt schizofrene sinn. Jeg bor på femte året i Hogganvik Camphill Landsby i Vindafjord, jeg er singel og liker å gå fottur og å bade! 

.

Corinna Balavoine (63). Jeg er født og oppvokst i USA, har studert litteratur, teologi og har en Masters grad i pedagogikk. Siden 1989 bor jeg i Camphill landsbyen Vallersund Gård, en av 6 Camphill landsbyer i Norge og en av 120 Camphill Villages worldwide. Min erfaring ligger i hverdagen i en storfamilie; mennesker som sliter med rusmisbruk og psykiske lidelser, unge og voksne mennesker med spesielle behov, unge frivillige, og mange andre bidrar der til et levefellesskap utenom det vanlige.

.

Melanie Ekholdt og Michael Kildal

Michael Kildal begynte å lage musikk i rundt 13-14 årsalderen. Han opptrådte på sin første store konsert foran 3000 mennesker på en lokal musikkfestival da han var 16 år. Han fortsatte med å opptre på en rekke festivaler rundt om i Europa, og vant priser i Bulgaria og Romania. I 2012 deltok han i ‘Norske Talenter’ og kom til slutt i semifinalen. Tre år senere, i 2015 kom til finalen ‘Norske Talenter’.
I dag har Michael trukket seg tilbake fra rampelyset og nyter livet som en vanlig mann med barn, hund, samboer og stasjonsvogn.

Dokumentarfilmen “Forelska i galskap” er Melanie Ekholdt sin første film. Hun har regissert den i tett samarbeid med den erfarne produsenten Karina Astrup fra “House of Gary”. Trailer til filmen: www.forelskaigalskap.no Hun er utdannet barne- og ungdomspsykiater og har jobbet i  BUP feltet i 20 år. De siste tre årene har hun jobbet som privatpraktiserende terapeut på Varden Spesialistsenter.  I tillegg produserer hun liveshow, samtaleserier og videoer med musikk og dans. Mer informasjon: www.melanieekholdt.no

.

Merete Nesset er psykoseerfarer, og har vært aktivist i psykisk helsefeltet i mer enn to tiår. Hun ble tildelt Ytringsfrihetsprisen for 2018 for sitt frittalende engasjement. Merete sitter i redaksjonen for nettstedet Mad in Norway, er skribent og filmskaper, og har videreutdanning i åpen dialog og nettverksmøteledelse. Hun er opphavskvinnen bak begrepet psykosehvisking, som filmen hennes, Mikrofonen i øredobben, handler om. Merete er forkjemper for lovfestet rett til reservasjon mot tvangsmedisinering, og jobber for at mennesker med psykoseproblematikk skal møtes med varme, respekt og genuin interesse for psykosens innhold og uttrykk. 

.

Styrk Fjærtoft har gjennom 30 år jobbet som journalist og programskaper i aviser, radio og TV. Han har solid erfaring som programleder blant annet for det direktesendte talkshowet STYRK live, Norge Rundt og VVP. Styrk er i dag kommunikasjonsrådgiver, konferansier og fotograf i STYRK AS.

.

Foto: Marie Von Krogh

Målfrid J. Frahm Jensen er utdannet hjelpepleier. Ansatt som erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) 2009-2015. Målfrid har gitt ut syv diktsamlinger og er medforfatter i flere fagbøker og hefter innen psykisk helse. Hun er forfatter av fagboken «Varsling, med utgangspunkt i helsetjenesten». Boken er utgitt på Universitetsforlaget og tar utgangspunkt i Målfrids varslingssak fra SUS, psykiatrisk klinikk. Varslingene førte blant annet til at 16 pasienter fikk medhold i at det var utøvd ulovlig tvang. I 2015 ble Målfrid tildelt både Tabuprisen og Ytringsfrihetsprisen for sitt arbeid i psykisk helsefeltet.

.

Lars Lien er styreleder i Norsk psykiatrisk forening og styremedlem i den Europeiske psykiatriforeningen. Før det ledet han Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) og leder nå arbeidet med utvikling av en ROP modul i Pakkeforløp. Han er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og ble dr.med i 2006 på en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom med innvandrerbakgrunn. Han deltar i og leder ulike forskningsprosjekter med tema som spenner fra helsetjenesteforskning til basal nevrobiologi og er professor ved Avdeling for helse og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet. Tillegg har han en bistilling som overlege ved Sami klinihkka og professor II ved Universitet i Tromsø. 

.

Inger-Mari Eidsvik. Er medlem av WSO og Hvite Ørn. Eg har erfart tvangspsykiatrien over ei periode på 30 år, første gang da eg var 24 år, siste gang 52 år. Eg er medisinfri, og har vore det utanom ved tvangsmedisinering. Eg er i 100% jobb som behandler i Tverrfaglig rusbehandling/poliklinikk. Eg har sosialfaglig bakgrunn samt at eg er traumeterapeut. For meg er forståelse metode og relasjonen er redskap. Eg har erfart at nevroleptika svekker mi evne til Recovery og tvangsmedisinering/isolat og belter kan gi PTSD. Eg sit no i ei arbeidsgruppe for WSO i Helsidirektoratet. som skal evaluere kap 8.13 (medikamentkap.) i “Nasjonale retningslinjer for behandling av psykose”. Eg har ei voksa datter og ein liten hund, og eg bor i Ålesund.