Om Amaliedagene

Amaliedagene er en viktig arena for utveksling av erfaringsbasert og faglig kunnskap om psykisk helse. De arrangeres av mennesker som har egenerfaring med psykiske helse-tjenester og arrangementene baseres på frivillig arbeid . Amaliedagene er blitt arrangert hvert år siden 1999 (utenom 2020) i forbindelse med fødselsdagen til den samfunnskritiske forfatteren Amalie Skram, født 22. august 1846.

Alle arrangementer er gratis og åpne for alle.

I tillegg til å sette et kritisk søkelys på dagens praksis i helsetjenesten, forsøker Amaliedags-komiteen å gi håp ved å løfte frem alternative løsninger og det vi mener er gode fagfolk og gode hjelpetilbud

WSO  – Landsforeningen We Shall Overcome  er hovedarrangør for Amaliedagene, mens Aurora støtteforening og Hvite Ørn Oslo og Akershus er medarrangører.

Fritt Ord og Oslo kommune støtter arrangementet økonomisk.

Arrangører 2023

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Hvite Ørn

Aurora Støtteforening