Om Amaliedagene

Amaliedagene er en viktig arena for utveksling av erfaringsbasert og faglig kunnskap om psykisk helse. De arrangeres av mennesker som har egenerfaring med psykiske helse-tjenester og arrangementene baseres på frivillig arbeid . Amaliedagene er blitt arrangert hvert år siden 1999 (utenom 2020) i forbindelse med fødselsdagen til den samfunnskritiske forfatteren Amalie Skram, født 22. august 1846.

Alle arrangementer er gratis og åpne for alle.

I tillegg til å sette et kritisk søkelys på dagens praksis i helsetjenesten, forsøker Amaliedags-komiteen å gi håp ved å løfte frem alternative løsninger og det vi mener er gode fagfolk og gode hjelpetilbud

WSO  – Landsforeningen We Shall Overcome  er hovedarrangør for Amaliedagene, mens Aurora støtteforening, Hvite Ørn og LMSO (Landsforeningen mot seksuelle overgrep) er medarrangører. Mental Helse Ungdom Oslo  og Mental Helse Oslo har tidligere vært medarrangører.

Oslo kommune og Fritt Ord støtter arrangementet økonomisk.

Arrangører 2022

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Hvite Ørn

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Aurora Støtteforening

Amaliedagskomiteen 2022

Haakon Sandøy (WSO), Ingrid Johanne Vaalund (LMSO), Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen (Hvite Ørn), Gunn Helen Kristiansen (Aurora) og Grete Johnsen (WSO)