Om Amaliedagene

Amaliedagene ble første gang arrangert i 1999 etter initiativ fra Elin Sverdrup-Thygeson, Galebevegelsen og WSO. Det er den eneste norske psykisk helse-festivalen som er arrangert av mennesker som har egenerfaring med psykisk helse-tjenester. Arrangementene baseres på frivillig arbeid.

Amaliedagene arrangeres hvert år rundt 22. august, som er Amalie Skrams fødselsdag, og de strekker seg vanligvis over 4 dager. Alle arrangementer er åpne og gratis for alle.

WSO  – Landsforeningen We Shall Overcome  er hovedarrangør for Amaliedagene, mens Aurora støtteforening, Hvite Ørn og LMSO (Landsforeningen mot seksuelle overgrep) er medarrangører. Mental Helse Ungdom Oslo  og Mental Helse Oslo har tidligere vært medarrangører.

Oslo kommune støtter arrangementet økonomisk gjennom tilskudd til WSO Oslo og Viken.

Amaliedagene fletter sammen sosiale, kulturelle, faglige og politiske aspekter for å framskynde en bedre forståelse av psykisk helse enn den vi har i dag. Dette årlige arrangementet er en møteplass der fagfolk og folk med erfaring fra psykiatrien møtes som medmennesker, noe som gir grobunn for et inspirerende og nytenkende miljø.

I tillegg til å sette et kritisk søkelys på dagens praksis av helsetjenester innen psykisk helse, forsøker Amaliedags-komiteen å gi håp ved å løfte frem både alternative veier til bedre psykisk helse og det vi mener er gode fagfolk og gode behandlingstilbud.

Programmet beveger seg i forhold til aktuelle tema og problemstillinger i samfunnet. Innholdet er basert på et nedenfra og opp perspektiv hvor komiteen alltid har lagt ekstra vekt på erfaringsperspektivet gjennom sterke pasient / brukerhistorier. Amaliedagene har i alle år forsøkt å være en arena som synliggjør en ofte taus og tilsidesatt gruppe i samfunnet.

Arrangører 2022

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Hvite Ørn

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Aurora Støtteforening

Amaliedagskomiteen 2022

Haakon Sandøy (WSO), Ingrid Johanne Vaalund (LMSO), Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen (Hvite Ørn), Gunn Helen Kristiansen (Aurora) og Grete Johnsen (WSO)


Amaliedagene er støttet økonomisk av OSLO KOMMUNE