Hjem

Amaliedagene 2023 er under planlegging

Sett av dagene 19. til 22. august.

Tid og sted for arrangementet: 

Lørdag 19.08: 

Kultur- og fagdag, Litteraturhuset i Oslo– Skramsalen – fra 11.00 til 18.00

Søndag 22.08:

Minnemarkering ved «Skammens grav» på Ris kirkegård – 12.30 til 13.00 

Mandag 21.08:

Fagdag, Litteraturhuset i Oslo – Wergelandssalen – fra 11.00 til 17.30

Tirsdag 22.08

Fagdag, Litteraturhuset i Oslo – Wergelandssalen – fra 11.00 til 17.30 Tema medisinfrie tilbud

.

Her er en foreløpig oversikt over innholdet i programmet: 

Lørdag

Sebastian Christensen. Musikk og egne erfaring både som pasient, sykepleier og terapeut. 

.

Birgit Valla i samtale med Jan-Magne Sørensen om psykose, «live» episode av podcasten «Birgit inviterer».  Birgit Valla er psykologspesialist, forfatter og sjefsredaktør for Mad in Norway. Jan-Magne Sørensen har egne erfaringer med å gjennomleve psykoser. https://www.madinnorway.org/birgitinviterer/

.

Liv Tove Thorgersen – presentasjon av boken «Kari Hansen beklager» og litt om det mangelfulle tilbud til mennesker med traumer. 

.

Bjørg Amalie Sortland og Signe Katrine Måsø – de skal lede to timers dans med Biodanza. https://biodanza.no/om-biodanza-18752s.html

.

Mandag

Ellen Ugelstad – presenterer og viser klipp fra sin nyeste film «Recovery Channel» https://www.twentyonepictures.com/norsk-1

.

Livslosen – et krisetilbud for mennesker med selvmordstanker 
https://www.lovisenberg.no/livslosen

.

Psykiatrialliansen, et bedriftsidrettslag for mennesker med psykiske utfordringer. 

Ved Per H. Nilsen, styreleder og Hans Ove Galtung, trener.

https://www.psykiatrialliansen.no

.

Bengt Karlsson – Menneskerettigheter, Recovery og Åpen Dialog = Relasjonell Recovery?
Bengt er professor i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge.

.

Tirsdag 22. august – temadag om medisinfrie tilbud

Werner Christie – Lege og tidligere helseminister for AP (92-95). 
Se innlegg i Dagens Medisin 1.03.23  https://www.dagensmedisin.no/vi-trenger-en-ny-tilnaerming-til-psykisk-sykdom/551999

.

Presentasjon av Medikamentfri enhet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø. Ved Tore Ødegård, fagutvikler ved enheten. https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/medikamentfritt-behandlingstilbud

.

Presentasjon av Medisinfri døgnenhet ved Nedre Romerike DPS – Ahus / Lillestrøm. Ved Ann Kristin Aasen. https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rus-divisjon/dps-nedre-romerike/medisinfri-dognenhet

.

Kari Standal – presenterer følgeforskning ved Medisinfri døgnenhet – Nedre Romerike DPS

.

Korte innlegg fra alle fem organisasjonene i Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud: Hva betyr Fellesaksjonen og medisinfrie tilbud for vår organisasjon?
Aurora Støtteforening, Hvite Ørn, LPP – Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse, Mental Helse og WSO – We Shall Overcome.