Hjem

Velkommen til hjemmesiden for Amaliedagene – Norges eneste psykisk helse-festival som er 100% arrangert av tidligere og nåværende psykiatri-brukere

Amaliedagene er en viktig møteplass for utveksling av fag- og erfaringsbasert kunnskap om psykisk helse.

Det vi vil er at psykisk helsetilbudet i Norge skal bli bedre og med fokus på ressurser, tilfriskning og mestring av psykiske helseplager.

Vi ønsker en fredelig revolusjon innen psykisk helsefeltet og at det skal være brukernes egne behov og muligheter som er i fokus i all psykiatrisk behandling

Komiteen har nå begynt arbeidet med Amaliedagene 2018 og hjemmesiden vil bli kontinuerlig oppdatert etter hvert som programmet blir til.  Følg med oss her!

 

Vi håper å se deg på noen av årets arrangementer fra 19. til 22. august.

Tilbakeblikk til Amaliedagene i tidligere år
{"popup_fix":"false"}