Hjem

Velkommen til hjemmesiden for Amaliedagene – Norges eneste psykisk helse-festival som er 100% arrangert av tidligere og nåværende psykiatri-brukere

Amaliedagene er en viktig møteplass for utveksling av fag- og erfaringsbasert kunnskap om psykisk helse.

Det vi vil er at psykisk helsetilbudet i Norge skal bli bedre og med fokus på ressurser, tilfriskning og mestring av psykiske helseplager.

Vi ønsker en fredelig revolusjon innen psykisk helsefeltet og at det skal være brukernes egne behov og muligheter som er i fokus i all psykiatrisk behandling

Vi håper på å se deg på vårt årlige arrangement mot slutten av  august måned

Tilbakeblikk til Amaliedagene i tidligere år
{"popup_fix":"false"}