Foredragsholdere 2018

INGA MARTE THORKILDSEN

 

Byråd i Oslo for oppvekst og kunnskap (SV)

Tidligere barne-, familie-, likestillings og inkluderingsminister

 

BIRGIT VALLA

Birgit Valla er psykolog og leder av Stangehjelpa, en psykiske helsetjeneste i Stange kommune. Hun er opptatt av at de som oppsøker psykisk helsehjelp skal få være med å utforme tilbudet, og Stangehjelpa er bygd opp etter dette prinsippet. Hun har skrevet boken Videre – hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre, i tillegg til flere artikler og avisinnlegg. Hun underviser i tilbakemeldingsverktøyet Feedback Informerte Tjenester (FIT) og er en av pådriverne for dette verktøyet i Norge.

.

FRODE ØISETH

Frode Øiseth er en mann på 45 år som har hatt gitaren som daglig trøst og redning siden han fylte 16 år. Han spiller kjente og mindre  kjente instrumentaler på en gitar med nylonstrenger. Instrumentalene har han arrangert selv og er melodier fra det tyvene århundrets skattekammer. Og kanskje noe eldre. Det blir nordiske, engelske og amerikanske melodier med forskjellige stilarter og stemninger. Publikums humør avgjør.

.

ANNE MARIE HAGA POLLESTAD

Anne Marie Haga Pollestad kommer til Amaliedagene. Hun  er utdannet klinisk sosionom – er nå pensjonist. Hun  har arbeidet som sosionom innen sosialomsorg, voksen- og barnepsykiatri. Hennes mor var innlagt i Dale sykehus i Rogaland. Det er morens  historie fra dette sykehuset samt  hennes egen arbeidserfaring, som har ført til at hun  har engasjert seg  for at det  må bli  forandringer i psykiatrien.

Anne Marie  har utgitt en bok: ”Noe forferdelig vil skje”, hvor hun  forteller om erfaringene med å vokse opp i en familie hvor far var alkoholiker og som til slutt førte til morens kontakt med psykiatrien. Hun  forteller om hvordan feil behandling av moren fikk fatale konsekvenser for både moren og barna hennes.

Anne Marie synes at det har vært godt å ha WSO å støtte seg til. Hun  ser frem til å komme på Amaliedagene med sitt  bidrag.

.

ANDERS SKOGEN WENNEBERG

Anders Skogen Wenneberg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Han arbeider som seksjonsleder ved Døgnavdelingen til Nedre Romerike DPS. Siden høsten 2016, har han også jobbet med «Medisinfri behandlingstilbud» i Akershus Universitetssykehus. Det er blitt ett oppdatert behandlingstilbud på en dedikert enhet, som har tatt imot ca 50 personer til behandling siden Mars 17. Bruken av legemidler ved enheten er halvert, og gjennom det siste 1 ½ året har de fått erfaring med å gi «medisinfri behandling». Her står brukerens ønsker i sentrum av behandlingen, og personalet jobber aktivt med å støtte og være tilgjengelige for brukernes prosjekt.

.

ANNIKEN AALTVEDT

Anniken Aaltvedt er klinisk barnevernspedagog med fordypning i traumer. Hun driver i dag Kultursone as, og har ulik erfaringsbakgrunn. I over 25 år har hun arbeidet med barn, ungdommer og voksne som har med seg erfaringer med overveldende hendelser. Det å møte hver enkelt person med respekt, ydmykhet og undring er noe hun setter veldig høyt. Samtidig som hun er genuint interessert i hvordan mennesker påvirkes ulikt av hva man opplever og hvordan man preges. Og ikke minst hvordan ulike hendelser kan «sette» seg i kroppen som vondter. Derav kom interessen for å lære seg Sensorimotorisk Psykoterapi. Hun har blant annet gjennomført nivå 1 og 2 i Sensorimotorisk Psykoterapi (kroppsorientert traumebehandling). Videre blant annet underviser og veileder hun i traumebevisst omsorg.

.

EIRIN VALERIE KÅREVIK

Eirin Valerie Kårevik er utdannet lærer og psykiatrisk sykepleier,  videreutdannelse innen for EMDR. Har jobbet  som klinikksjef ved Friskstiftelsensiden 2016. Er engasjert innen for feltet traumebahandling. Hvordan gi pasientene et behandlingstilbud som passer for den enkelte der den befinner seg i sin prosess. En helhetlig tilnærming som tar høyde for at traumene ikke bare sitter i den kognitive delen av hjernen. Tilnærminger også gjennom kropp og følelser. Har stor tro på at kunnskap og forståelse er viktig både for pasienter og personalet. Og at det enkelte mennesker har evne til selvheling ved riktig tilnærming. Sentralt er tanken om nødvendigheten av å ta eierforhold til sin egen bedringsprosess.

.

HILDEGUNN FLATABØ

Hildegunn Flatabø er født 1958, pedagog, musiker og internasjonal sertifisert Coach med Somatic Experience utdannelse (som er en offentlig godkjent traumeterapi-utdannelse). Har jobbet i mange år som coach med fasinasjon over hvilke iboende krefter vi alle har i oss. Det er vel ingen som går gjennom livet uten traumatiske opplevelser, men vi opplever de forskjellig, når er det traumer? Om du tenker etter, styrer frykten livet ditt, eller lever du godt med vonde opplevelser?  Lurer du på hvorfor samme hendelse av noen oppleves  traumatiserende mens andre knapt reagerer? Har du kanskje en del smerter eller er sårbar?

Somatic Experience er en metode utviklet av Peter Levine med doktorgrad i psykologi, medisinsk og biologisk fysikk i løpet av 30 år. Denne metoden har god effekt bla på Ptsd. Å forstå og lytte til kroppens evne til selvregulering hvor bla vagusnerven er essensiell kan føre til transformering av overveldende opplevelser og ro,  gitt de rette betingelser. Den såkalte fight, flight or freeze responsen er viktig å forstå og gjøre noe med i så måte.

Hildegunn  har også gjennom 20 år samarbeidet med ortomolekylærlege og spes. klin. psykolog om livs- og kostendringer,  intoleranser og Neurofeedback.
.

MERETE NESSET

Merete Nesset har i mange år vært en forkjemper for at tvangsutsatte pasienter skal sikres en juridisk bindende reservasjonsrett mot tvangsmedisinering med nevroleptika. Hun har selv psykoseerfaring, og har vært utsatt for tvangsbehandling flere ganger. Merete er ikke bare en frittalende rettighetsaktivist. Hun har også nettopp fullført en videreutdanning i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse ved NTNU, der hun fordypet seg i det hun selv har gitt navnet psykosehvisking. Psykosehvisking er ingen behandlingsmetode, men en menneskemøtemåte som karakteriseres av åpen dialog og respekt for annerledeshet i øyeblikket. I Meretes foredrag får vi høre litt om hennes erfaringer med tvang og bakgrunnen for hennes aktivisme, og ikke minst vil vi få et innblikk i psykosehviskingens formål og praktiske anvendelse.

.

ELLEN UGELSTAD

Ellen Ugelstad (f. 1973) er en norsk regissør og billedkunstner. Hun er utdannet ved Academy of Art University i San Francisco, og er kjent for Indian Summer, om broren Torstein som lever med diagnosen schizofreni og kortfilmen Møterommet. Filmene hennes er vist ved en rekke festivaler, på Høstutstillingen og NRK. Filmen   “Making Sense Together” undersøker forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien. 

.

ESKIL PETROVIC WEISSER

Eskil Petrovic Weisser er spesialist i klinisk voksenpsykologi og seksjonsleder ved Regional enhet for traumebehandling (REFT) ved Nidaros DPS. REFT består av poliklinikk, døgnenhet og et forskningsteam, og tilbyr et spesialisert behandlingstilbud til personer med traumelidelser. Brukermedvirkning har vært sentralt i utviklingen av tjenestetilbudet, hvor blant annet tilbakemeldinger fra pasienter og samarbeid med interesseorganisasjonen Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) har vært sentral i utviklingen av tjenesten.  Weisser er regional forløpsansvarlig i det nylig utviklede Regionalt standardiserte pasientforløp for pasienter med traumelidelser i Helse Midt-Norge.

.

OLGA RUNCIMAN

Olga Runciman er uddannet psykolog fra Københavns universitet og åben dialog familieterapeutHun er medlem af Dansk Psykologforening og har mange års erfaring med at arbejde både i og uden for det danske psykiatriske system. Hun har specialiseret sig i behandling af mennesker med psykoser og andre svære psykologiske lidelser, og hun har stor ekspertise indenfor området. Psycovery er den første og eneste psykologpraksis i Danmark med speciale i psykose.  Hun er inspireret af Åben Dialog perspektivet og har færdiggjort den finske tre årige specialistuddannelse i Åben Dialog i London. Yderligere vægter hun det narrative, eksistentielle og livshistoriske perspektiv. Hun ser ikke at problemerne findes i personen selv, men snarere at de skal findes i nærmiljøet. Der tænker hun på det ‘levede liv’ og de relationer og tilknytninger man har, som har været betydningsfulde i ens liv samt de mestringsstrategier man bruger i det daglige.

.

SIGRID MARIE ENGEBRETSDOTTER REFSUM

Kreativ innen musikkpoesi  og opptreden,
Telefon: 482 13 203

Det har alltid vært en glede å gi kunstnerisk form til engasjerende materiale. Jeg mener kulturelle uttrykk er viktig når vi skal fordøye den sammensatte erfaringen det er å være menneske. Under Amaliedagene har jeg deltatt og bidratt med sang, tekstbasert opptreden og med Teater Vildenvei. For meg gjør det godt å skape sanger og drive med musikk og tekst. Har brukt mye tid i det uformelle kulturfeltet og i diverse brukerorganisasjoner som Aurora, LEVE, LFSS, LPP, Mental Helse, WSO.. Lærte mye av Åpen Dialog – møtene om tvang i psykiatrien, som ble ledet av Tom Andersen, ble referert av Olav Nyttingnes og brukt i hans doktorarbeid.

Aktiviteten i Mental Helse startet med et skrivekurs og har seinere ledet til brukerrepresentasjon i Rådet for Funksjonshemmede, kontrollkommisjon, referansegrupper og brukerråd. Det har blitt styrearbeid på fylkes- og lokalnivå, arrangering og opptreden i forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse.

brukerrepresentant i Alna Rådet for Funksjonshemmede
Utdannet adjunkt med russisk og norsk, russisk deleksamen hovedfag, kan oversette russisk-norsk og bistå russere med norsk og annen bistand med norsk.
.

JØRGEN FLOR

Jørgen Flor er psykolog i spesialisering, for tiden ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Flor skriver en debattbok om negative effekter i psykoterapi, planlagt utgitt i 2019. Han sitter i Fagetisk råd i Norsk Psykologforening. Flor har grunnlagt og er styreleder i Norsk forening for pasientsikkerhet i psykisk helse. Han vil snakke om sitt engasjement for temaet pasientsikkerhet i psykisk helse generelt og bakgrunnen for stiftelsen av Pasientsikkerhetsforeningen spesielt.
.
NORA GRAFF KLEVEN
Nora Graff Kleven (35) er en tekstforfatter med stor lidenskap for språk, litteratur, psykisk helse og emosjonell intelligens. Hun er utdannet med en master i Creative Writing fra Brunel University, London, og har i tillegg studert media og kommunikasjon. Hun har skrevet flere kronikker i Dagbladet om sine personlige erfaringer i forhold til psykisk helse. Nora er ansvarlig for Hvite Ørns dialoggruppe for psykoseerfarere. På Amaliedagene vil Nora fortelle om sin vei ut av fødselspsykose uten bruk av antipsykotiske medisiner. Hun håper å bidra til større forståelse for slike prosesser basert på et innenfra-perspektiv.
.
GEIR FLATABØ

Etter biologi-, botanikk-, latin- og medisinstudier ble Geir i 1980 uteksaminert lege i Oslo, jobbet bla. som assistentlege i psykiatri ved Valen, som kommunelege- med eget legesenter i Ulvik og 6 mnd. ved Hurdalen Recoverysenter. Han har utdannelse innen akupunktur, neurofeedback, mykologi, driver med forskning og er utdannet ortomolekylær- og DAN- ( defeat autism now ) lege fra USA. Han vant Kvitt eller dobbelt på Urter og nyttevekster og fikk brobyggerprisen i 2017 for sitt fokus på pasientenes behov, uredde og utrettelige arbeid med å finne bakenforliggende årsaker til sykdom og gi nye perspektiv til gjengse forklaringsmodeller på sykdom og psykiatri. Han har bidratt med kurs i frivillige organisasjoner, og deltatt i forskning internasjonalt relatert til ernæringsopptak og fysisk / psykisk helse der han har oppnådd enestående resultater i behandling bla. av pasienter med kroniske sykdommer og autistiske symptomer på eget Legesenter.

Han vil gjerne stille spørsmål ved forklaringsmodellen om psykiatri. Kan traumer og kosthold påvirke kroppens biokjemi og dermed sykdom og psyke? Myten om “over og under snippen sykdommer»

.

TEATER VILDENVEI

På Amaliedagene skal det fremføres teaterforestillingen Reise i tid og scene, noen smakebiter fra det vi har hatt på plakaten gjennom 23 år som vi har eksistert. Forestillingen spiller vi i sammenheng med visning av filmen Min prosess – om teaterets tur til Praha. Filmen forteller på en levende måte om hva som ligger bak all teateraktivitet, den presenterer nærmere reisens formål og deltagere.

Teater Vildenvei er teater i psykisk helsevern. Teater Vildenvei har fire hovedmål:

  • Å forbedre deltagernes psykiske og sosiale helse og velvære.
  • Å bidra til at deltagere blir både bedre sett og hørt i samfunnsdebatten og i kulturlivet.
  • Å bidra til å forebygge stigmatisering.
  • Å lage teater med høyt kunstnerisk ambisjonsnivå.

Enhver oppsetning er en lang reise der man møter et nytt skuespill, nye ideer, nye skuespillere, nye omgivelser og mange nye utfordringer – menneskelige og kunstneriske! Vi har hittil hatt til sammen langt over 100 mennesker på scenen! Teatret har satt opp 33 stykker, vanlige dramaer, komedier, musikaler, barneteater og diktprogram.  Vi har også spilt inn noen korte filmer. Sosialt liv med utspring fra teatervirksomheten har vært teaterets varemerke. Vi har bygget fundamentene for noe som vi håper skal kunne bli en fast aktivitet innen det psykiske helsevern også i tiden fremover.

Du er hjertelig velkommen til forestillingen, filmen og litt etterpå- snakk. Vi inviterer til en følelsesladd og varm stund .