Foredragsholderne 2017

Kari Kjønaas Kjos innvalgt for Akershus FrP og er leder av Helse- og omsorgskomiteen. Utdannet bedriftsøkonom, med særskilt interesse for rus, psykisk helse og funksjonshemmede. Hun står for den offisielle åpningen av Amaliedagene 2017.
Tonje Karna Finsås har slitt psykisk i over 20 år og ble gitt opp av helsevesenet og er nå recovery- pasient ved Hurdalssjøen recoverysenter med store framskritt. Hun forteller sin historie på Fritt Ord, mandag 21. august, kl. 13.00.
Maja Thune kommer til Amaliedagene 2017. Hun er spesialpedagog, uttrykksterapeut og yogalærer. Hun har gitt ut fire bøker der selvbiografien “Jeg har en drøm” skildrer hennes personlige reise som innlagt på psykiatriske avdelinger. Hun kom i 2016 ut med yogaterapiboken “Yoga som terapi ” i samarbeid med Gunnar Egeberg, og høsten 2016 startet hun opp sin egen utdanning i yoga for terapeuter og helsepersonell. Maja brenner for en psykiatri uten diagnoser og merkelapper og hun tror på kjærlighetens helbredende kraft som medisin i møte med psykiske plager. I den forbindelse arrangeres forestillinger for fagfolk, erfarere og kunstnere med tittelen” Kjærlighet som medisin”. På disse forestillingene berettes sterke historier fra psykiatrien, kunstneriske uttrykk som tar oss med til dypet av vårt hjerte, og faglige innlegg rundt temaene: alternativer til bruk av psykofarmaka, mindre tvang, dypere frihet, mindfulness i møte med traumer og mye mere.
Luuk L. Westerhof er klinisk spesialist i framilieterapi og master i helsefremmende arbeid. Luuk har mange års klinisk erfaring i familieterapi, og med mennesker som strever med overvekt og rusmiddelmisbruk. Luuk har regelmessig undervist og veiledet studenter som ekstern foreleser ved høgskolen i Østfold i fagene: “Dual-problematikk”, “Psykososialt arbeid”, og “Familieterapi”. Luuk er godkjent veileder i FO -Fagorganisasjonen- og ved VID -Vitenskapelig institut Diakonhjemmet- for mastergradsstudenter i familieterapi. Luuk jobber for tiden som behandler i et vikariat ved Borgestad klinikken, familieenheten i Porsgrunn. Temaet for hans foredrag på Fritt Ord mandag 21. august er: Fra fiber til muskel- viktige holdninger- og elementer i samtaler med mennesker som strever med…?
Odd Sverre Pedersen forteller sin overgrepshistorie på Fredshuset tirsdag 22. august.
Odd Sverre forteller kort om seg selv:
Jeg bor i Osloområdet, er gift og har to barn. Har blitt 42 år.
Jeg er oppvokst på Romerike og ble utsatt for seksuelle overgrep av en mann igjennom store deler av oppveksten. Jeg tok ikke tak i utfordringene mine før jeg var 30 år, og gikk noen år i behandling på Senteret for Seksuelt Misbrukte Menn. Har vært med i utsattmann.no siden prosjektet startet i 2009.
Bakgrunnen for at jeg er engasjert i utsattmann.no og arbeidet rundt dette er at jeg ønsker å bidra til at andre ikke skal gå og bære på historien sin like lenge som meg og for å vise at det nytter å be om hjelp til å takle utfordringene sine.
Stine Kühle-Hansen  sto fram offentlig med sin overgrepshistorie på NRK P2 i «Verdibørsen». Der fortalte hun om bearbeidelsen av overgrepet som skjedde på en feriekoloni på 70-tallet. Hun har mange år som lærer og mange år med «Sexologistudier» ved universitetet i Oslo og universitetet i Agder. Hun har også studert «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn» ved Høgskolen i Østfold. Stine er regionsleder for LMSO Østlandet, (Landsforeningen mot seksuelle overgrep. Tirsdag den 22nde august, på Fredshuset i Oslo skal hun forelese om “Hvordan rehabilitere egen seksualitet etter seksuelle overgrep?”
Før Ingrid Johanne Vaalund sto fram med sin overgrepshistorie i 1987, fikk hun stadig høre i helsevesenet at hun umulig kunne ha store problemer. “Du greier deg så godt, og barna dine er så harmoniske”, sa en lege en gang hun ba om hjelp. Etter at hun sto fram, ble det journalført at “Hun setter likhetstegn mellom sine fantasier og virkeligheten” – uten fakta-sjekking – da hun fortalte hvordan hun greide seg. Da fikk hun diagnosen “grensepsykose” uten å bli informert om det. Fredag 22. august på Fredshuset skal hun si litt om hvordan det gikk da hun måtte snu ryggen til psykiatrien for å kunne frigjøre seg fra senvirkninger etter seksuelle overgrep.
Vårin Lillian Sørmeland forteller en fortelling om en frastjålet barndom pga. misbruk, truslene, redselen, kampen mot systemet. Dette tabubelagte temaet vil jeg ha åpenhet om, gi kunnskap ut til folket om hva som skal sees etter, hvilke spørsmål jeg savnet og hva jeg ønsket av spørsmål, og hjelp jeg ønsket. Det er noe folk må få høre om og om igjen, slik at de kan begynne å hjelpe de utsatte på riktig måte, det viktigste er å virkelig handle, når man mistenker at noe er galt. Mange har en frastjålet barndom. Hun forteller sin historie på Fredshuset tirsdag 22. august.

 

Glenn Jordheim kommer til Amaliedagene. Han holder foredrag på Fredshuset, onsdag 23. august kl. 10.00. I 2013 startet han arbeidet som har fått navnet Morgenstellet. Han ville gi mennesker som sliter med blant annet rusavhengighet et sted hvor de kunne møte opp, trene og få tilbake troen på seg selv.

 

Poeten Trond Bjertnes har diagnosen Aspergers Syndrom. Sammen med gitarist/komponist Frode Barth leser han sine egne dikt. Dette prosjektet er et lysende eksempel på at “galskap” kan kanaliseres ut gjennom f. eks musikk og lyrikk som ventil. Bjertnes og Barth har bl.a. vært med på helsekonferanser og turnert på institusjoner i regi av bydelsoverlegen i Oslo, Fylkeskultursjefen, Helse- og sosialdirektøren i Akershus fylkeskommune og Rikskonsertene. Bjertnes har opplevd å ha blitt mottatt som en helt blant andre med psykiske lidelser og han har gjennom årene mottatt dusinvis med brev fra både syke og friske mennesker som har blitt berørt. Frode Barth har en mangfoldig musikalsk karriere som omfatter et bredt spekter av stiler og roller og har mottatt en rekke priser og stipender, samt en Grammy for albumet «Going North” (MTG Music). Velkommen til en opptreden der de fremfører materiale fra de 3 CD utgivelsene sine på Fredshuset i Møllergata 12, 7. etasje, onsdag 23. august kl. 14.30.