Deltagere 2023

Her vil vi legge ut informasjon om foredragsholdere og deltagere når programmet er klart (i den rekkefølgen de står i programmet).

Birgit Valla er utdannet psykolog fra NTNU og er spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom). Fra hun var ferdig utdannet i 2005 jobbet hun de første fem årene i spesialisthelsetjenesten, deretter i kommunen. Frem til september 2019 var hun leder av Stangehjelpa i Stange kommune. I 2016 fikk hun Psykologprisen utdelt av Norsk psykologforening, for sin innsats i Stangehjelpa og at hun utfordrer myndigheter og stiller spørsmål. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre kom ut i 2014. Birgit driver nå helt privat og underviser, veileder og holder foredrag. Hun har også en liten klinisk praksis på Hamar. Hun er sjefredaktør for nettstedet Mad in Norway, der hun også har podcasten Birgit inviterer.

.

Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen tidligere pasient med psykoseutfordringer. Han fant egne løsninger uten medikamenter, der kraften i psykosene ble snudd til en helende reise og transformasjon. Han lever med en spirituell tilnærming til livet. Jan-Magnes psykoseopplevelse ble en vekker for ham og bidro til at han tok initiativ til å starte bruker- og interesseorganisasjonen innen psykisk helse Hvite Ørn. Han liker ikke at hans livserfaringer skal kategoriseres, likevel føler han at det som er nærmest det han har erfart er det som beskrives innen sjamanisme.

.

Liv Tove Thorgersen er en 1961-modell. Født og oppvokst i Drammen og bosatt i Nes i tidligere, og kommende, Akershus fylke. Etter mange år som pasient har Liv Tove forundret og irritert seg over den manglende kunnskapen avdelinger har til å skjønne dette med traumer, komplekse traumer og dissosiering. Det misforstås og forveksles med psykoser, personlighetsforstyrrelser og bipolare lidelser. Sikkert mer også. Feildiagnostiseringen fører til feilbehandling, og disse pasientene fortjener så mye bedre enn det.

Et forsøk på å gjøre noe med uvitenheten var å skape romankarakteren Kari Hansen, en godt voksen unnskyld at jeg er til-dame som har levd med dissosiativ identitetsforstyrrelse fra barndommen av, uten å være klar over det. Hun vet derimot godt at dette med andre mennesker skjønner hun seg svært dårlig på. Denne boka er hennes romandebut. Hun synes en debut-alder på 60 år er akkurat passe.

.

Signe Måsø er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, sosionom med videreutdanning i psykisk helse, Iliana LifeCoach og biodanzalærer. Hun har bred erfaring innen psykisk helse, hvor hun har jobbet som terapeut og veileder. Hun har også jobbet med samtalegrupper og Kunst-og uttrykksterapi-grupper innen psykisk helse. Signe har danset Biodanza siden 2011 og har ledet grupper både individuelt og sammen med Bjørg Amalie. 

.

Bjørg Amalie Sortland har jobbet med mennesker gjennom et langt arbeidsliv. De siste årene med barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse. Hun er utdannet barnepleier, naturterapeut og doula (fødselshjelper). Hun har også studert kulturfag ved UIO. Hun har danset Biodanza i 15 år, og var ferdig utdannet biodanzalærer høsten 2021.

«Biodanza har gitt meg en sterkere identitet og trygghet. Den har gitt meg mere livsglede og evnen til å nyte livet i sterkere grad enn tidligere. Biodanza er gøy og livsbejaende, og kaller fram lekenheten i meg som skaper vitalitet og energi. I tillegg gir den meg også tilgang på dyp hvile og restitusjon». 

.

Per H Nilsen er styreleder i Psykiatrialliansen. Han har vært med siden 2006. Han er psykiatrisk sykepleier jobber på Kronstad DPS i Bergen.