Arrangørene

Leder: Mette Ellingsdalen

www.wso.nopost@wso.no  
Post- og besøksadresse: Waldemar Thranes gate 1 B, 0171 Oslo
Tlf. 22 41 35 90    


Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) er en medlemsbasert interesseorganisasjon som har til formål å sette seksuelle overgrep og konsekvenser av seksuelle overgrep på dagsorden, med et særlig fokus på overgrep mot barn og overgrep i nære relasjoner. I systemrettet arbeid er LMSO en naturlig brobygger mellom fagkompetanse og erfaringskompetanse. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral, og medlemskap og engasjement er åpent for alle interesserte. 

Hovedmålene våre er: Å synliggjøre seksuelle overgrep som samfunnsproblem, samt sørge for at fokus på problematikken opprettholdes; å styrke kunnskapen om seksuelle overgrep og konsekvensene av seksuelle overgrep og å samordne et effektivt påvirkningsarbeid for å ivareta og forbedre rettighetene til mennesker som rammes av seksuelle overgrep.

Hjemmeside: http://www.lmso.no

Det er enklest og raskest å nå oss pr e-post: post@lmso.no

____________________________________________________________________________

 

Hvite Ørn er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende. Organisasjonen er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial.

  •            Besøksadresse: Thomles gate 4, 0270 Oslo
  •      Org.nr: 993 278 319
  •      Telefon: 22 20 03 90
  •            Mobil: 481 84 801
  •            E-post: post@hviteorn.no
  •      Nettside: www.hviteorn.no

Leder for Hvite Ørn er Jan-Magne Sørensen

______________________________________________________________________________

 

Interesseorganisasjon for psykisk helse

For mennesker som er opptatt av veien til psykisk og fysisk velvære

https://aurorapsykiskhelse.no/

.

Arrangementskomite for Amaliedagene 2022:  

Haakon Sandøy (WSO), Grete Johnsen (WSO), Ingrid Johanne Vaalund (LMSO), Jan-Magne Sørensen (Hvite Ørn) og Gunn Helen Kristiansen (Aurora)


Amaliedagene 2022 er støttet av Oslo kommune og Fritt Ord