Bidragsytere jubileumsdagen 22. august 2019

Inger Emilie Nitter

70 år er musiker, forfatter, bildekunstner – har bipolar natur – psykosene ga helhetssyn – de forteller at den vestlige sivilisasjonen ble bygd med terror og løgn – varslerne ble lukt ut – kapitalkreftene ble parasittiske fordi menneskets varslingssystem ble avstengt – skamstempling og sykeliggjøring var et politisk trekk – religion og psykiatri har holdt folket i tømme. Det blir systemskifte, sier psykosen. Fra konkurranse til samspill. Fra indre og ytre splittelse – til ENHET. Likeverd og kommunikasjon i alle ledd. Sannhet, skjønnhet, godhet.  

Utstillingen “Faner for frihet” – 30 tekstilplansjer – omdefinerer sinnslidelse til varslingssystem og psykosen til bildespråk – den ble vist og gitt til Nasjonalt medisinsk museum/Teknisk museum i 2015 og lånes ut derfra. Bøkene “Den bipolare veien til balanse” og “Den indre polferden – psykosen som bildespråk” beskriver det logiske instinktet, menneskets indre GPS som skiller sant fra usant.  

“Tankebarnet” er en festforestilling om psykosen – naturens egen kunst – med verker av komponister og forfattere.

Olav Nyttingnes

Karl Bach Jensen

Erik Olsen

Tormod Bakke fotografert av Bjørn Ingar Pedersen

Ingrid Johanne Vaalund

Ingrid er selvlært oversetter og har nå gått av med pensjon etter mange år med NRK-teksting. Pensjonstiden brukes til frivillig arbeid for Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO. Hun er også administrator i Erfaringsnettverket på Facebook og ser den gruppa som et viktig møtested for diskusjoner og informasjon om psykisk hjelp.

Før Ingrid fortalte om barndommens presteovergrep, sa en lege at hun umulig kunne være særlig deprimert, hun som greide seg så godt og hadde så harmoniske barn. Etterpå ble alt hun sa om hvordan hun greide seg behandlet som fantasier, og hun fikk “klar valgfrihet”: Hun kunne innse at hun var grensepsykotisk – eller bli behandlet som en behandlingsresistent grensepsykotiker. Hun valgte i stedet å holde seg borte fra helsevesenet i 15 år. Dårlige erfaringer med korrekt og lovlig psykisk helsevern ansporet henne til å oppsøke informasjon om traumeinformert hjelp, og hun har sans for de tre spørsmålene som John Read anbefaler: “Hva er det som plager deg? Hva tror du det kommer av? Hva er det du trenger?”