Om Amaliedagene

Amaliedagene ble første gang arrangert i 1999 og har gradvis vokst seg større. Amaliedagene fletter sammen sosiale, kulturelle, faglige og politiske aspekter for å framskynde en bedre forståelse av psykisk helse enn vi har idag. Dette årlige arrangementet er en møteplass der fagfolk og folk med erfaring fra psykiatrien møtes som mennesker, noe som gir grobunn for et inspirerende og nytenkende miljø.

Amaliedagene baseres på frivillig arbeid og strekker seg over 4 dager. Alle arrangementer er åpne og gratis for alle.

I tillegg til å sette et kritisk søkelys på dagens praksis av psykisk helsevern og psykisk helsearbeid,  forsøker Amaliedags-komiteen å gi håp ved å løfte frem alternative veier til bedre psykisk helse som respekterer  pasienters / brukeres / overlevevendes premisser.

Programmet beveger seg i forhold til aktuelle tema og problemstillinger i samfunnet. Innholdet er basert på et nedenfra og opp perspektiv hvor komiteen alltid har lagt ekstra vekt på erfaringsperspektivet gjennom sterke pasient / brukerhistorier. Amaliedagene har i alle år forsøkt å være en arena som synliggjør en ofte taus og tilsidesatt gruppe i samfunnet.

Arrangører

WSO Oslo og Akershus

Hvite Ørn

Mental Helse Oslo

Mental Helse Ungdom Oslo

Landsforeningen mot seksuelle overgrep


Amaliedagene er støttet økonomisk av OSLO KOMMUNE og LPP OSLO