Foredragsholdere 2018

BIRGIT VALLA

Birgit Valla er psykolog og leder av Stangehjelpa, en psykiske helsetjeneste i Stange kommune. Hun er opptatt av at de som oppsøker psykisk helsehjelp skal få være med å utforme tilbudet, og Stangehjelpa er bygd opp etter dette prinsippet. Hun har skrevet boken Videre – hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre, i tillegg til flere artikler og avisinnlegg. Hun underviser i tilbakemeldingsverktøyet Feedback Informerte Tjenester (FIT) og er en av pådriverne for dette verktøyet i Norge.

 

FRODE ØISETH

 

Frode Øiseth er en mann på 45 år som har hatt gitaren som daglig trøst og redning siden han fylte 16 år. Han spiller kjente og mindre  kjente instrumentaler på en gitar med nylonstrenger. Instrumentalene har han arrangert selv og er melodier fra det tyvene århundrets skattekammer. Og kanskje noe eldre. Det blir nordiske, engelske og amerikanske melodier med forskjellige stilarter og stemninger. Publikums humør avgjør.