Arrangørene

Arrangører av Amaliedagene


WSO Oslo og Akershus

WSO Oslo og Akershus er hovedarrangør for Amaliedagene, og er et fylkeslag av Landsforeningen WSO som er Norges eldste bruker– og overleverorganisasjon, og kjemper for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.

www.wso.nopost@wso.no   Postadresse: Møllergata 12, 0179 Oslo

Besøksadr: Møllergata 12, Oslo

Tlf. 22 41 35 90    

Leder: Pandora Holmlund, epost: pandora@wso.no

 


Aurora – Støtteforening for mennesker med psykiske helseplager

Aurora arbeider for å bygge nettverk mellom hjelpeapparatet og alternative behandlingsformer og for etisk forsvarlig og helhetlig behandling for psykiske problemer, preget av respekt og omsorg for den enkelte.
www.aurora-stotteforening.nopost@aurora-stotteforening.no

P.b. 8815 St. Olavs plass, 0028 Oslo. Besøksadresse: Unity, rom 202, Møllergt. 23, Oslo.

Tlf: 22 20 99 83, støttetelefon  913 35 198
Leder: Per Overrein

 


LFO – Akershus og Oslo -foreningen for Overvektige

Vi jobber for at folk skal få en bedre hverdag. Og motarbeider diskriminering. Uansett årsak.  Alle kan bli medlemmer, særlig nåværende eller tidligere overvektige. Likepersonarbeid, med gode råd før, under og etter ev behandling. Mange støter på mentale utfordringer underveis.        

Sosiale treff med mat. Avtaler med næringslivet, rabatter i forretninger, spisesteder og hotell.
Medlemskontingent kr 100,- for uføre og studenter, og snart det for alle!

Konto 7085 05 22160

 


Landsforeningen We Shall Overcome

Leder: Håkon Rian Ueland

 


Arrangementskomite for Amaliedagene:

Leder:  Bjørn Ingar Pedersen, epost: bjorn.ingar@wso.no

Øvrige medlemmer: 

Haakon Sandøy, Per Overrein, Håvard Enberg, Aage Reitan, Aud Helen Henriksen,  Madelene Gulbrandsen, Håkon Rian Ueland og Grete Johnsen.

 


Amaliedagene støttes av Oslo kommune og LPP Oslo